Gidding Medical Data Analysis                                                                                                    GMDA

van Data naar Duidelijkheid                                  voor grondige analyses en scherpe aanbevelingen in de zorg


Over Gidding Medical Data Analysis

GMDA is het bedrijf voor medische data analyse van Luc Gidding. Na zijn studie Geneeskunde in Maastricht, heeft hij acht jaar als wetenschappelijk onderzoeker bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht gewerkt.

In die acht jaar heeft hij vele zorgverleners en projecten ondersteund met het koppelen en analyseren van medische data in diverse regio's in Nederland. Zo leidde en begeleidde hij projecten met huisartsen, praktijkondersteuners, psychologen, fysiotherapeuten, medisch specialisten en patiënten.

Luc Gidding heeft veel ervaring met verschillende informatiesystemen zoals Huisartsinformatiesystemen, ZorgDomein, Ziekenhuisinformatiesystemen en fysiotherapieinformatiesystemen. Daarnaast geeft zijn medische achtergrond de nodige inhoudelijke context.

Naast pure data analyses, verzorgt GMDA ook conclusies en aanbevelingen, verslaglegging en (inter)nationale publicaties.

Wilt u advies over data registratie of projecten waarvan u de effecten inzichtelijk wilt maken? Hebt u vragen over uw zorgprocessen die mogelijk met regulier geregistreerde data beantwoord kunnen worden? Hebt u data die u grondig en vakkundig wilt laten analyseren? Of heeft u andere vragen op het gebied van medische data?

Stuur vrijblijvend een mail naar info@gmda.nl    

Drs. Luc Gidding, arts


“In de zorg wordt een schat aan waardevolle data verzameld. Met deze informatie kunnen we zorgverleners faciliteren en zorgprocessen verbeteren. Mits grondig en vakkundig geanalyseerd.”

Luc Gidding, arts en medisch data specialist